कामधाम आम्ही वाहिलें व...

 

कामधाम आम्ही वाहिलें विठ्ठलीं । आवडी धरिली पायांसवें ॥१॥

आतां कोण पाहे माघारा फिरोनी । गेलों विसरोनी दहभाव ॥२॥

रिद्धि सिद्धि सुखा हाणितल्या लाता । प्राकृत तें आतां कोण पाहे ॥३॥

तुका म्हणे आम्ही विठोबाचे दास । करुनी ठेलों ग्रास ब्रम्हांडाचा ॥४॥

comments powered by Disqus