समग्र संत तुकाराम

न्यानोबाने रचिला पाया, तुका झालासे कळस ... अश्या शब्दांनी संत तुकारामांचे वर्णन मराठी समाजाने केले आहे. सर्वसाधारण घरांत जन्मात आलेल्या तुकाराम महाराजांनी भक्ती रसाने ओतप्रोत असे अंभंग लिहिले. संत तुकाराम ह्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा मार्गदर्शन केले होते असे जाणकारांचे मत आहे. निःसंशय पणे संपूर्ण हिंदू धर्मातील संत मंडळींची आठवण करायची झाल्यास तुकाराम महाराज सर्वप्रथम असतील. .

Install App

सर्व पाने

अगा करुणाकरा

अगा करुणाकरा

अगा करुणाकरा करितसें धांवा । या मज सोडवा लवकरी ॥१॥

संत तुकाराम - ऐसी वाट पाहें निरोप कां म...

संत तुकाराम - ऐसी वाट पाहें निरोप कां म...

ऐसी वाट पाहें निरोप कां मूळ । कां हे कळवळ तुज उमटेची ना ॥१॥

नायकावे कानीं तयाचे ते बो...

नायकावे कानीं तयाचे ते बो...

नायकावे कानीं तयाचे ते बोल । भक्तीवीण फोल ज्ञान सांगे ॥१॥

काय करुं कळा युक्ति या कु...

काय करुं कळा युक्ति या कु...

काय करुं कळा युक्ति या कुसरी । जाणिवेच्या परी सकळिंका ॥१॥

शरीर सोकलें देखिलिया सुखा...

शरीर सोकलें देखिलिया सुखा...

शरीर सोकलें देखिलिया सुखा । कदान्न तें मुखा रुचि नेदी ॥१॥