मुख्य मूळ क्षेत्र नाम सर्...

 

मुख्य मूळ क्षेत्र नाम सर्वां श्रेष्ठ । पंढरी वैकुंठ भूमीवरी ॥१॥

या रे तुम्ही आतां करा हरिकथा । कुढावा अनंता होईल त्या ॥२॥

जाणें अजामिळ व्यास ध्रुवादिक । परीक्षिती शुक थोर थोर ॥३॥

तुका म्हणे तुझें नाम दीनानाथ । भक्तमनोरथ पुरविसी ॥४॥

comments powered by Disqus