हरिजागरासी । कां रे जातां...

 

हरिजागरासी । कां रे जातांना मरसी ॥१॥

कोठें पाहशील तुटी । आयुष्य वेंचे उठाउठी ॥२॥

तुज आहे ज्यांची गुंती । ते तों मोकलिती अंतीं ॥३॥

तुका म्हणे खरा । लाभ विचारीं तूं बरा ॥४॥

comments powered by Disqus