जन विजन झालें आह्मां

 

जन विजन जालें आह्मां ।
विठ्ठलनामा प्रमाणे ॥१॥

पाहें तिकडे मायबाप ।
विठ्ठल आहे रखुमाई ॥२॥

वन पट्टण एकभाव ।
अवघा ठाव सरता जाला ॥३॥

आठव नाहीं सुखदु:खा ।
नाचे तुका कौतुकें ॥४॥

comments powered by Disqus