रुप दावीं कां रे आतां । स...

 

रुप दावीं कां रे आतां । सहस्त्र भुजांच्या मंडिता ॥१॥

शंक चक्र पद्म गदा । गरुडासहित ये गोविंदा ॥२॥

सकळांचें समाधान । नाहीं देखिल्यावांचून ॥३॥

तुका म्हणे कान्हा । भूक लागली नयना ॥४॥

comments powered by Disqus