काय सेवा करुं आहे सत्ताबळ...

 

काय सेवा करुं आहे सत्ताबळ । तें मज राऊळ कृपा करी ॥१॥

कोण तपोनिधि दानधर्मशील । अंगीं हीनबळ नाहीं सत्ता ॥२॥

काय याती शुद्ध कोण कुळधर्म । तेणें मज वर्म सांपडेल ॥३॥

तुका म्हणे वायां झालों भूमीवर । होईल विचार काय नेणें ॥४॥

comments powered by Disqus