त्यासी घडले सकळ नेम । मुख...

 

त्यासी घडले सकळ नेम । मुखीं विठोबाचें नाम ॥१॥

कांहीं नलगे शिणावें । आणिक वेगळिया भावें ।

वाचे उच्चारावें । रामकृष्ण गोविंद ॥२॥

फळ पावे अवलीळा । भोगी वैकुंठ सोहळा ॥३॥

तुका म्हणे ज्याच्या नांवें। तोचि होईजे स्वभावें ॥४॥

comments powered by Disqus