धन्य दिवस झाला । आजि सोनि...

 

धन्य दिवस झाला । आजि सोनियाचा भला ॥१॥

झाली संतांची पंगती । बरवी भोजन आइती ॥२॥

रामकृष्ण नाम । बरवें उच्चारितां प्रेम ॥३॥

तुका म्हणे काला । चवी रसाळ हा आला ॥४॥

comments powered by Disqus