तरी संत म्हणवावें । नेणे ...

 

तरी संत म्हणवावें । नेणे आपुलें परावें ॥१॥

भूतमात्रीं हरिवीण । न पाहेचि दुजेपण ॥२॥

प्रेम अंतरीं निस्मीम । मुखीं ज्याचे रामनाम ॥३॥

तुका म्हणे देहभाव । संतीं सोडियेला गांव ॥४॥

comments powered by Disqus