काय सूकरासी घालुनी मिष्टा...

 

काय सूकरासी घालुनी मिष्टान्न । खरासी लेपन चंदनाचें ॥१॥

काय शेजे बाजे मर्कटा विलास । अलंकार नास करुनी टाकी ॥२॥

तुका म्हणे काय पाजुनी नवनीत । सर्पा विष थित अमृतहि ॥३॥

comments powered by Disqus