कथा भगवंताची सार । सकळ ती...

 

कथा भगवंताची सार । सकळ तीर्थांचें माहेर ॥१॥

गंगा यमुना सरस्वती । कृष्णा वेण्या भागीरथी ॥२॥

सेतुबंध वाराणशी । पुण्यलाभ हरिकथेसी ॥३॥

तुका म्हणे संतसंग । सदा कथेचा प्रसंग ॥४॥

comments powered by Disqus