सहजें आळस । वरी गुरुचा उप...

 

सहजें आळस । वरी गुरुचा उपदेश ॥१॥

मग कैंची आडकाठी । त्यासी विटाळाची भेटी ॥२॥

नाचरावें कर्म । नव्हे उचित तो धर्म ॥३॥

तुका म्हणे ते गाढव । घेती मनामागें धांव ॥४॥

comments powered by Disqus