जाणावी ती कृपा हरीची जाहल...

 

जाणावी ती कृपा हरीची जाहली । चिंतनीं लाविली मनबुद्धि ॥१॥

अनुभव होतां वासना विराली । वृत्ति मुरडली उफराटी ॥२॥

नामरुप संतसेवन आवडे । कीर्तन पवाडे हरिचे गुण ॥३॥

तुका म्हणे पायवणी । त्यांचे पाजा मज कोणी ॥४॥

comments powered by Disqus