गुरु मागतसे धन । शिष्य बो...

 

गुरु मागतसे धन । शिष्य बोले दटावून ॥१॥

कां हा मंत्र तुम्ही दिला । बलात्कार मज केला ॥२॥

पुरे तुझें गुरुपण । मंत्र घ्यावा परतोन ॥३॥

तुका म्हणे दोघेजण । गेले अज्ञानें बुडोन ॥४॥

comments powered by Disqus