संत तुकाराम - उपवास बडबडी । ती ही करावी...

 

उपवास बडबडी । ती ही करावी बापुडी ॥१॥

आम्ही विठोबाचे दास । चिंता झुगारिली आस ॥२॥

भक्तीचे उत्कर्ष । नाहीं मुक्तीचेंही पिसें ॥३॥

तुका म्हणे बळ । अंगीं आमुचे सकळ ॥४॥

comments powered by Disqus