आह्मी जातो आपुल्या गावा

 

आह्मी जातो आपुल्या गावा ।
आमचा राम राम घ्यावा ॥१॥

तुमची आमची हेचि भेटी ।
येथुनियां जन्मतुटी ॥२॥

आतां असों द्यावी दया ।
तुमच्या लागतसें पायां ॥३॥

येतां निजधामीं कोणी ।
विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी ॥४॥

रामकृष्ण मुखी बोला ।
तुका जातो वैकुंठाला ॥५॥

comments powered by Disqus