आनंदाचे डोही आनंद

 

आनंदाचे डोही आनंदतरंग ।
आनंदचि अंग आनंदाचे ॥१॥

काय सांगो जालें कांहींचियाबाही ।
पुढें चाली नाहीं आवडीनें ॥२॥

गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा ।
तेथींचा जिव्हाळा तेथें बिंबे ॥३॥

तुका ह्मणे तैसा ओतलासे ठसा ।
अनुभव सरिसा मुखा आला ॥४॥

comments powered by Disqus