ऐसे कैसे जाले भोंदू

 

ऐसे कैसे जाले भोंदू ।
कर्म करोनि ह्मणति साधु ॥१॥

अंगी लावूनियां राख ।
डोळे झांकुनी करिती पाप ॥२॥

दावुनि वैराग्याची कळा ।
भोगी विषयांचा सोहळा ॥३॥

तुका ह्मणे सांगों किती ।
जळो तयांची संगती ॥४॥

comments powered by Disqus