तुह्मी संत मायबाप

 

तुह्मी संत मायबाप कृपावंत ।
काय मी पतित कीर्ति वानूं ॥१॥

अवतार तुह्मां धराया कारणें ।
उद्धराया जन जड जीव ॥२॥

वाढावया सुख भक्ति-भाव धर्म ।
कुळाचार नाम विठोबांचे ॥३॥

तुका ह्मणे गुण चंदनाचे अंगीं ।
तैसे तुह्मी जगीं संतजन ॥४॥

comments powered by Disqus