माझ्या वडिलांची मिरासी

 

माझ्या वडिलांची मिरासी गा देवा ।
तुझी चरण सेवा पांडुरंगा ॥१॥

उपवास पारणे राखिला दारवंटा ।
केला भोगवटा आह्मां लागी ॥२॥

वंश परंपरा दास मी अंकिता ।
तुका मोकलिता लाज कोणा ॥३॥

comments powered by Disqus