रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा

 

रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा प्रसंग ।
अंतर्बाह्य जग आणि मन ॥१॥

जिवाही अगोज पडती आघात ।
येऊनिया नित्य नित्य करि ॥२॥

तुका ह्मणे तुझ्या नामाचिया बळे ।
अवघीयांचे काळे केले तोंड ॥३॥

comments powered by Disqus