लहानपण देगा देवा

 

लहानपण दे गा देवा ।
मुंगी साखरेचा रवा ॥१॥

ऐरावत रत्‍न थोर ।
त्यासी अंकुशाचा मार ॥२॥

जया अंगीं मोठेपण ।
तया यातना कठीण ॥३॥

तुका ह्मणे बरवे जाण ।
व्हावे लहानाहून लहान ॥४॥

(महापूरे झाडे जाती ।
तेथे लव्हाळ वाचती ॥५॥)

comments powered by Disqus