उल्लंघिला सिंधु केली पायव...

 

उल्लंघिला सिंधु केली पायवाट । संसार हा नष्ट पाठिमोरा ॥१॥

करुनियां सुख हरिनामप्रसंगीं । टाळ दिंडी रंगी नाचतसों ॥२॥

लाविले दमामे मृदंग या भेरी । गर्जे महाद्वारी रामनाम ॥३॥

तुका म्हणे झाले सर्व नेम केले । सार्थक घडले जन्माचें या ॥४॥

comments powered by Disqus