नरनारीदेह लाभे एकवेळ । झा...

 

नरनारीदेह लाभे एकवेळ । झालिया गोपाळ आठवावा ॥१॥

बहुजन्माअंतीं सांपडला हिरा । न मिळे माघारा परतोनी ॥२॥

इच्छिताती देव स्वर्गींचे सकळ । मिळो एक वेळ नरदेह ॥३॥

तुका म्हणे देहीं करा आत्महित । वेदांत मथित सांगितलें ॥४॥

comments powered by Disqus