तिवासिया लोड टाकुनि बैससी...

 

तिवासिया लोड टाकुनि बैससी । दंड करितोसी अनाथांतें ॥१॥

आनाथांसी दुःख देसी सर्व काळ । ऐसी तुज वेळ पुढें आहे ॥२॥

आहे नाहीं काय न करिसी विचार । काय तूं पामर जन्मलासी ॥३॥

तुका म्हणे धरीं एक भूतदया । अहंता ते वायां न धरीं मनीं ॥४॥

comments powered by Disqus