संत तुकाराम - पोसणा मी बेटा देवासी जंजा...

 

पोसणा मी बेटा देवासी जंजार । दुजा बहु भार घालूं नको ॥१॥

अरबट देह पडो कोणे ठायीं । जन्म याला नाहीं सवे याची ॥२॥

कवणाची सेवा घ्यावी कोणाकुन । सर्व नारायण प्रगटला ॥३॥

तुका म्हणे तुज बोलतां उत्तर । अजुनियां फिर माय मागें ॥४॥

comments powered by Disqus