संत तुकाराम - सज्जनांचा संग व्हावा सर्व...

 

सज्जनांचा संग व्हावा सर्व काळ । दुर्जनाचा पळ नको देवा ॥१॥

छळवादकाची हीन ते भावना । नको नारायणा संग याचा ॥२॥

अपवित्र वाणी नायकावी कानीं ।……..मनीं शीण होय ॥३॥

तुका म्हणे ऐसे अभक्त दुर्जन । त्यांसी संभाषण नको देवा ॥४॥

comments powered by Disqus