संत तुकाराम - मिळोनियां संतजन । करुं दे...

 

मिळोनियां संतजन । करुं देवाशीं भांडण ॥१॥

वेढा वेढा पंढरपुर । धरा रखुमाईचा वर ॥२॥

लुटा लुटा हो पंढरी । मोर्चा लावा भीमातीरीं ॥३॥

तुका म्हणे हल्ला केला । भार निशाणीं दाटला ॥४॥

comments powered by Disqus